http://kovilovaca.rs/media/banner3.jpg
http://kovilovaca.rs/media/banner1.jpg
http://kovilovaca.rs/media/banner2.jpg

Istorija

Kamenolom Kovilovača nosi naziv po brdu na kome se nalazi.
Osnovano 1960. godine kao društveno preduzeće, Kovilovača je danas jedno od najuspešnijih privatnih preduzeća u Resavskom kraju. Industrija kamena u Despotovcu čuva tradiciju osnovne delatnosti više od pedeset godina, stalno unapređuje proizvodnju i proširuje ponudu. 

Preduzeće Kovilovača jedan je od rethih primera uspešne privatizacije. Od javne aukcije 2003. godine započeta je modernizacija i restrukturiranje firme, koja je danas primer kvalitenog i uspešnog kolektiva.

Na početku je bilo ovako(1960):

Kovilovača 1960

(2003)

Kovilovaca 2003

Danas to izgleda ovako (2010):

Kovilovača danas (2010)

Pretraga