http://kovilovaca.rs/media/banner2.jpg
http://kovilovaca.rs/media/banner3.jpg
http://kovilovaca.rs/media/banner1.jpg

Osnovni podaci

 

 

Pun naziv izdavaoca: Preduzece za vađenje kamena, proizvodnju i promet 
Kovilovača D.O.O., Despotovac

 

Adresa:

Save Kovačevića 14, 35213 Despotovac

Godina osnivanja: 1960

Broj rešenja upisa u sudski registar:    

Fi. 704/03
Matični broj; 07126875
Poreski identifikacioni broj PIB: 101360794
Tekući račun i banka: 220-126171-73 ProCredit banka
Sektor klasifikacije delatnosti: V-Vađenje ruda i kamena
Šifra delatnosti: 14120-Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
Osnovna delatnost: Proizvodnja kamena
Ime i prezime direktora: Mališa Radivojević
Ime i prezime osobe za kontakt: Vladiša Radivojević
Tel/Fax: +381 35 611 004
Tel/Fax: +381 35 611 024
Tel/Fax: +381 35 613 131
E-mail: office@kovilovaca.rs

 

 

Pretraga