Politika kvaliteta

Politika kvaliteta preduzeća Kovilovača d.o.o. je zasnovana na težnji preduzeća ka unapređenju tržišno orjentisanog poslovnog sistema sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblastima proizvodnje i prometa kamenih agregata za upotrebu u građevinarstvu, metalurgiji, prehrambenoj i hemijskoj industriji, poljoprivredi, kao i u drugim privrednim granama. Da bi se navedeno realizovalo potrebno je:

 • Kontinuirano povećavati kvalitet proizvoda i usluga,
 • Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih,
 • Identifikovati, pratiti i razumeti današnje i buduće zahteve kupaca,
 • Razvijati timski rad,
 • Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije,
 • Redovno pratiti sve vitalne proizvodne i uslužne performanse,
 • Pratiti savremene trendove razvoja,
 • Definisati merljive i ostvarljive ciljeve,
 • Snižavati troškove proizvodnje,
 • Povećavati učinak svih zaposlenih,
 • Redovno preispitivati sistem kvaliteta,
 • Poštovati propise, standarde, ugovore, normative i druge akte iz delatnosti preduzeća i dokumenta sistema kvaliteta. Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima ISO 9001:2015. U tom smislu, obaveza rukovodstva i svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva u svom domenu, što podrazumeva upoznavanje svih zaintersovanih strana o opredeljenju za podizanje kvaliteta poslovanja u cilju poboljšavanja kvaliteta proizvoda, u ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.
  • Generalni direktor

   Despotovac, 09.03.2018. god

Započnite karijeru

Da li želite
da budete deo
našeg tima?

PRIJAVI SE

Pretraga