Osnovni podaci

Pun naziv izdavaoca:

Preduzece za vađenje kamena, proizvodnju i promet Kovilovača D.O.O., Despotovac

Adresa:

Save Kovačevića 14, 35213 Despotovac

Godina osnivanja:

1960

Broj rešenja upisa u sudski registar:

Fi. 704/03

Matični broj;

07126875

Poreski identifikacioni broj PIB:

101360794

Tekući račun i banka:

220-126171-73 ProCredit banka

Sektor klasifikacije delatnosti:

V-Vađenje ruda i kamena

Šifra delatnosti:

14120-Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede

Osnovna delatnost:

Proizvodnja kamena

Ime i prezime direktora:

Mališa Radivojević

Ime i prezime osobe za kontakt:

Vladiša Radivojević

Tel/Fax:

+381 35 611 004

Tel/Fax:

+381 35 611 024

Tel/Fax:

+381 35 613 131

E-mail:

office@kovilovaca.rs

Započnite karijeru

Da li želite
da budete deo
našeg tima?

PRIJAVI SE

Pretraga