Ponuda proizvoda

Raznovrsne frankcije agregata u našoj ponudi:

0-4

4-8

8-11

8-16

16-22

16-31.5

31.5-63

Lomljen teh kamen u steni

Lomljen teh kamen

Pesak drobljeni

Zmajcek

Kvalitet

Na osnovu ispitivanja hemijskog sastava i fizičko-mehaničkih karakteristika materijala, ustanovljen je odgovarajući kvalitet koji ispunjava sve kriterijume za primenu u različitim granama privrede.

Svoju osnovnu primenu agregati iz Kovilovače imaju:

  • u industriji šećera, metalurgiji, poljoprivredi
  • kao tehničko građevinski kamen za izradu agregata za beton i asfalt u putogradnji
  • za zidanje u niskogradnji i hidrogradnji.

Potvrde kvaliteta proizvoda:

Započnite karijeru

Da li želite
da budete deo
našeg tima?

PRIJAVI SE

Pretraga