Politika zaštite životne sredine

Rukovodstvo KOVILOVAČA DOO opredeljeno je za neprekidno unapredenje sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14000:2015, sa stanovišta zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja zainteresovanih strana u oblastima svog delovanja odnosno vađenju kamena, proizvodnji i prometu. Stoga je neophodno:

 • Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine.
 • Obavljati svoje proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine.
 • Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predvidena zakonskim propisima a u cilju unapredenja sistema upravljanja životnom sredinom.
 • Obrazovati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine.
 • Štedeti resurse i energiju, smanjiti upotrebu štetnih materija i količinu štetnih otpada.
 • Razmatrati mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine.
 • Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne, i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.
  • U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku svih zaposlenih.
   Generalni direktor
   Despotovac, 22.01.2018. god.
   Svi prateći objekti u širem području površinskog kopa su snimljeni i detaljno - pojedinačno prikazani na grafičkim prilozima.

Započnite karijeru

Da li želite
da budete deo
našeg tima?

PRIJAVI SE

Pretraga